Privacy verklaring

Google Analytics

Doel: analyseren van bezoekgedrag Onze website gebruikt Google Analytics. Google Analytics is een analyse tool waarmee wij, geanonimiseerd, inzicht hebben in het gebruik van de website. Deze gegevens stellen ons in staat om de website te verbeteren. De cookies die onze website gebruikt om deze data te verzamelen sturen de gegevens inclusief uw IP-adres door naar de servers van Google. Wij zijn vooralsnog van mening dat Google Analytics ons dusdanig veel meerwaarde biedt dat wij dit zullen blijven inzetten als analyse tool.

Verwijderen van uw gegevens

U heeft te allen tijde het recht om bij ons een verzoek in te dienen waarmee uw gegevens kunnen worden verwijderd. Dit kan echter uitsluitend wanneer uw verzoek niet in strijd is met de wetgeving die ons verplicht de data te bewaren. Neem hiervoor contact met ons op.

Geschillen

Mocht u ondank onze zorgvuldigheid van mening zijn dat wij onzorgvuldig zijn omgegaan met uw gegevens dan horen wij dat graag. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Heeft u nog vragen over dit privacy statement? Neem dan contact met ons op.